Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu

 

Zapraszamy do złożenia oferty na „Udzielenie kredytu w wysokości 370 000 zł na zakup ładowarki dotyczącej zadania pn.
Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej kołowej na potrzeby firmy Nieskażone Środowisko Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 5, 08-200 Łosice””


                                        Ofertę należy złożyć do dnia 03.04.2023  r. do godz. 11.00

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty