Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Nieskażone Środowisko Sp. z o.o.
zaprasza Państwa
do złożenia oferty na
"Zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t"

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty