N, Gru 3, 2023

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu - zagospodarowanie odpadów

Nieskażone środowisko sp. z o. o.

ul. Ekologiczna 5, 08-200 łosice

tel. 609757733

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej p.z.p. na wykonanie zamówienia pn.

 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gmin obsługiwanych przez Nieskażone Środowisko Sp. z o. o.

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4535abdd-bf1f-11ed-b311-9aae6ad31be8

Nr postępowania: NS.271.2.2023

Ogłoszono w BZP pod nr 2023/BZP 00355030/01

 

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu - zagospodarowanie odpadów

Zagospodarowanie folii popieczarkowej

OFERTA NA ZAGOSPODAROWANIE FOLII
POCHODZĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCI
ZAJMUJĄCEJ SIĘ UPRAWĄ PIECZAREK


Przedsiębiorca będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności poprzez przekazanie ich podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na zbieranie bądź przetwarzanie odpadów.


JAK PRZYGOTOWAĆ ODPADY FOLIOWE?

Wstępnie otrzepana folia powinna być powiązana w paczki lub spakowana w big-bagach.

 

JAKI JEST KOSZT PRZEKAZANIA ODPADU?

Koszt to 800 zł brutto / Mg

Koszt recyklingu narzucają zakłady recyklingowe. Trzeba pamiętać, że mechaniczne oczyszczanie
(z użyciem dużych ilości wody oraz energii elektrycznej) folii, która miała kontakt z ziemią generuje ogromne koszty.

 

JAK PRZEKAZAĆ NAM ODPADY?

 • Odpady należy dostarczyć własnym środkiem transportu
 • Folia nie może być zmieszana z innymi odpadami pochodzenia rolniczego
 • W przypadku braku możliwości dostarczenia odpadu własnym środkiem transportu chęć przekazania folii
  należy zgłosić telefonicznie 733 700 353 bądź e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Wybierzemy dogodny termin i odbierzemy odpady (odpady należy spakować, umieścić na utwardzonym placu i zorganizować załadunek)
 • Wówczas do kosztu zagospodarowania należy doliczyć koszt transportu, czyli 4,92 zł brutto / km.

 

 

Zagospodarowanie folii popieczarkowej

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu

 

Zapraszamy do złożenia oferty na „Udzielenie kredytu w wysokości 370 000 zł na zakup ładowarki dotyczącej zadania pn.
Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej kołowej na potrzeby firmy Nieskażone Środowisko Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 5, 08-200 Łosice””


                                        Ofertę należy złożyć do dnia 03.04.2023  r. do godz. 11.00

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Oferta na odbiór odpadów

ODBIÓR ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

(FIRMY, INSTYTUCJE, SKLEPY, PUNKTY GASTRONOMICZNE, FIRMY USŁUGOWE, BUDYNKI BIUROWE, SZKOŁY)

 

 • Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. sklepy, szkoły, biura) muszą zawrzeć niezależną umowę na odbiór odpadów z upoważnioną firmą odbierającą odpady;
 • Zawsze możliwa jest modyfikacja ilości czy rodzaju pojemników oraz częstotliwości ich odbioru;
 • Odbiór odpadów z firm: na terenie Miasta i Gminy Łosice odbywa się na zgłoszenie telefoniczne w ciągu 48 h, przeważnie 1 raz w tygodniu,
  w pozostałych gminach (Sarnaki, Platerów, Huszlew, Olszanka i Korczew) zgodnie z harmonogramem.

 

KORZYŚCI ZAWARCIA Z NAMI UMOWY

 • Elastyczne odbiory: możliwość dostosowania odbiorów do Państwa potrzeb, a w tym rodzaju i ilości pojemników oraz częstotliwości odbioru;
 • Bardzo konkurencyjne ceny!
 • Ponosisz jedynie opłatę za opróżniony pojemnik. W przypadku braku odpadów nie ponosisz opłaty!
 • Możliwość zakupu lub dzierżawy pojemnika o pojemności 1100 l;
 • Możliwość zakupu pojemnika o pojemności 120 l lub 240 l;
 • Wynajem kontenera KP-7 (pojemność 7 m3) i KP-18 (pojemność 18 m3);
 • Rozliczenie miesięczne bądź kwartalne na podstawie e-faktur VAT;
 • Współpraca z rzetelnym partnerem, a tym samym gwarancja zagospodarowania odpadów zgodnie z prawem.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź ustalenia szczegółów zawarcia umowy zapraszamy do kontaktu:

Telefon awaryjny - znak bhp informujący - GG006 TDC w Znakowo.pl 733 700 353

e-mail | Infozupa dla każdegoTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ikona Internet Symbol Strona Internetowa Kula Ziemska Znak Ilustracja Wektor - Illustration of logo, komputer: 97282062www.nieskazone.pl

Oferta na odbiór odpadów

Ogłoszenie o przetargu

Nieskażone środowisko sp. z o.o.

ul. Ekologiczna 5, 08-200 łosice

tel. 609757733

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej p.z.p. na wykonanie zamówienia pn.

 

,, Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej kołowej na potrzeby firmy Nieskażone Środowisko, Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 5, 08-200 Łosice”

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4535abdd-bf1f-11ed-b311-9aae6ad31be8

Nr postępowania: NS.271.1.2023

Ogłoszono w BZP pod nr 2023/BZP 00129952/01

 

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu

Segregujmy odpady na cmentarzu

Każdego roku na cmentarzach powstają tony śmieci.

Co należy z nimi zrobić, jak segregować???

Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziecie Państwo w poniższym linku:

 

►►► Segregacja odpadów na cmentarzu - FILM◄◄◄

 

Ważne!

Odpadów z cmentarzy nie należy przynosić do domu, lecz należy wyrzucić je do pojemnika, który znajduje się na terenie cmentarza.

Cmentarz to nieruchomość niezamieszkała i jego zarządca ma obowiązek zawrzeć umowę z firmą, która będzie odbierała odpady z tego terenu.

Pojemniki powinny znajdować się w ogólnodostępnym miejscu, żeby każdy mógł z nich skorzystać.

Zarządca cmentarza nie może zmuszać mieszkańców do zabierania wypalonych zniczy czy kwiatów do domu.

Cmentarz

 

 

 

Segregujmy odpady na cmentarzu