SprawdźHARMONOGRAM

Sprawdź
HARMONOGRAM

Kliknij na przycisk poniżej
aby sprawdzić harmonogram odbiorów

JakSEGREGOWAĆ

Jak
SEGREGOWAĆ

Klikaj poniżej
aby poznać zasady segregowania

TwójPRZEWODNIK

Twój
PRZEWODNIK

Kliknij poniżej aby zapoznać się z zasadami fakturowania i BDO

NaszaOFERTA

Nasza
OFERTA

Kliknij poniżej aby zapoznać się z ofertą

BazaWIEDZY

Baza
WIEDZY

Pytania i odpowiedzi.

Gminy obsługiwane przez spółkę

Med Consulting zaprasza na Facebooka

Baza wiedzy

1. Ile zapłacę, jeśli wytworzę dużo śmieci? Czy zapłacę również wtedy, gdy w danym miesiącu nie wytworzę śmieci?
W przypadku nieruchomości zamieszkałych nie ma znaczenia ile odpadów zostanie wytworzonych w okresie rozliczeniowym przez mieszkańców danej nieruchomości, gdyż w nowym systemie odebrana zostanie każda ich ilość. Opłata jest naliczana jednakowo dla wszystkich – w zależności od ilości mieszkańców, a nie realnej ilości wytworzonych odpadów.
Z kolei w przypadku nieruchomości niezamieszkałych (np. firmy, instytucje itd.) opłaty naliczane są na podstawie ilości odebranych pojemników. Ponosisz jedynie opłatę za opróżniony pojemnik. W przypadku braku odpadów nie ponosisz opłaty!